Zakres usług


Zamówienia Publiczne

Obszarem działalności Kancelarii są też zamówienia publiczne. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów (m.in. szpitali) w postępowaniach przed Urzędem Zamówień Publicznych (kilkadziesiąt postępowań przed Zespołami Arbitrów) oraz przed Sądami Okręgowymi (postępowania w przeważającej mierze dotyczyły zamówień publicznych realizowanych przez SPZOZ), a także w opracowywaniu opinii prawnych w kontekście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
tel. (22) 499 55 22; fax (22) 350 70 81
e-mail: kancelaria@professio.pl
www.cyrczak.com