Zakres usług


Doradztwo Korporacyjne, Fuzje i przejęcia

Doradztwo Kancelarii w tym zakresie obejmuje

 • Przeprowadzanie audytów prawnych,
 • Wybór koncepcji sprzedaży akcji/udziałów,
 • Zakładanie, likwidowanie, przekształcanie spółek
 • Łączenie i podziały spółek
 • Ustalanie struktur prawnych transakcji
 • Strategiczne planowanie transakcji
 • Doradztwo w procesie akwizycji lub przejęcia
 • Regulacja spraw prawnych spółki przed połączeniem lub przejęciem
 • Przygotowanie projektów umów zbycia akcji/udziałów,
 • Doradztwo w wyborze koncepcji sprzedaży akcji/udziałów
 • Badania stanu prawnego spółki będącej przedmiotem połączenia, fuzji lub przejęcia
 • Przygotowanie kompleksowych analiz prawnych spółek i innych podmiotów w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych wiążących się z daną transakcją.
 • Doradztwo w procesie wejścia na rynek oraz strategii dywersyfikacji
 • Negocjacje – pomoc w prowadzeniu negocjacji dotyczących ceny oraz struktury optymalizującej wartość dla akcjonariuszy
 • Poszukiwanie obiektów do przejęcia oraz doradztwo w zakresie strategii sprzedaży
 • Doradztwo w procesie transakcji kapitałowych z udziałem funduszy venture capital
  i private equity.
 • Doradztwo w planowaniu i przeprowadzaniu transakcji wykupu menedżerskiego lub lewarowanego,
 • Pomoc oraz asystę w negocjacjach podstawowych umów transakcyjnych i umów (dokumentów) towarzyszących (na przykład, w zakresie finansowania, zabezpieczeń, umów wspólników, itd.)
 • Zastępstwo we wszelkich postępowaniach związanych z transakcjami (w tym przed organami administracji w celu uzyskania wymaganych zezwoleń, dokonania zgłoszeń);
 • Wsparcie i nadzór prawny przy realizacji transakcji (wykonywaniu umów, ich interpretacji i ocenie).
 • Doradztwo w procesie kupna – sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • Zamknięcie Transakcji – pomoc w końcowych negocjacjach, realizacja wymogów prawnych oraz zakończenie procesu wykupu.

 


PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
tel. (22) 499 55 22; fax (22) 350 70 81
e-mail: kancelaria@professio.pl
www.cyrczak.com