Zakres usług


Prawo papierów wartościowych i prawo giełdowe

Specjalnością Kancelarii są projekty związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku regulowanym. Doświadczenie Mec. Sławomira Kamińskiego wyniesione z kilkunastoletniej pracy w jednym z czołowych domów maklerskich, w tym kierowanie działem zajmującym się wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego, docenione przez wybór jego osoby na stanowiska Sędziego Sądu Giełdowego (2004-2007) oraz Arbitra (wczesniej również Zastępcy Rzecznika) Sądu Izby Domów Maklerskich, w połączeniu z doświadczeniem Mec. Marzeny Kowalskiej wyniesionym z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dają gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie we wszystkich aspektach związanych z ofertami publicznymi i wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego. Uczestniczyli w kilkudziesięciu projektach związanych z wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu publicznego (pod rządami poprzedniej ustawy) i z przeprowadzaniem ofert publicznych i wprowadzaniem papierów wartościowych do obrotu giełdowego (pod rządami obecnie obowiązujących ustaw). Ostatnich kilka projektów wykonywanych było we współpracy z kancelarią Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy (z którą prawnicy PROFESSIO ściśle współpracując stworzyli tam pion rynku kapitałowego), a obecnie również bezpośrednio przez Kancelarię.

W szczególności Kancelaria pomaga przy:

  • kompleksowej obsłudze prawnej emisji papierów wartościowych (m.in. akcji, obligacji, warrantów), w tym emisji dokonywanych w trybie oferty publicznej,
  • wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym GPW i na nowym rynku NEW CONNECT,
  • przygotowywaniu prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
  • przygotowywaniu programów opcji menedżerskich,
  • wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne,
  • dokonywaniu wezwań na akcje spółek publicznych i przy przekraczaniu progów głosów w spółkach publicznych,
  • postępowaniu administracyjnym przed Komisją Nadzoru Finansowego.

 


PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
tel. (22) 499 55 22; fax (22) 350 70 81
e-mail: kancelaria@professio.pl
www.cyrczak.com