Wspólnicy


ADAM WIŚNIEWSKI

 

Jest doktorem nauk prawnych, adwokatem. W 2000 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie, w 2003 roku ukończył podyplomowe studium prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2007 roku studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską z zakresu prawa cywilnego zatytułowaną „Umowy losowe w polskim prawie” przygotował pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. Aleksandra Chłopeckiego.

Od 2003 roku jest nauczycielem akademickim. Początkowo prowadził zajęcia dla studentów z prawa cywilnego i prawa spółek na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (2003-2008). Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych i Filologii w Szkole Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Od kilku lat współpracuje z podmiotami organizującymi szkolenia dla kadry menedżerskiej, prowadząc wykłady w zakresie prawnych aspektów działalności gospodarczej w Polsce oraz ładu dokumentacyjnego.

Specjalizuje się w tworzeniu, transformacjach ustrojowych i likwidacji spółek prawa handlowego, a także w prawie hazardowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi doradztwa prawnego przede wszystkim spółkom Skarbu Państwa, a w tym przykładowo: Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. (1998-2004), Nafta Polska S.A. (2004-2007), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (2007, 2009) i Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” S.A. (2005-2010).

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „M4B” S.A.

Ukończył kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (2004). Szczególnie interesuje się problematyką rynku gier losowych i zakładów wzajemnych w Polsce. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa handlowego oraz współautorem komentarza do Prawa budowlanego i umów w działalności inwestycyjnej. W 2009 roku opublikował pierwszą na polskim rynku książkę kompleksowo omawiającą tematykę umów losowych.
Publikacje:

  • Umowa zakładu wzajemnego, kwartalnik e-Finanse nr 2/2006
  • Zgromadzenie wspólników z art. 233 k.s.h., Przegląd Prawa Handlowego nr 9/2006
  • Warranty subskrypcyjne, współautorzy: Wiktor Czeszejko-Sochacki i Cezary Nowosad, Twigger 2006. Książka ta zakwalifikowała się do finału konkursu wybitnych książek fachowych organizowanego przez Gazetę Prawną w 2007 roku
  • Prawo budowlane, Komentarz, współautorzy: Helena Kisilowska, Wojciech Nosek, Cezary Woźniak, LexisNexis 2008
  • Umowy losowe w prawie polskim, Difin 2009
  • Nabycie udziałów własnych w celu umorzenia bez obniżenia kapitału zakładowego („buy back”), współautor Wiktor Czeszejko-Sochacki, serwis internetowy: spólki.wieszjak.pl, luty 2010
  • Śmierć wspólnika dwuosobowej spółki jawnej, Glosa nr 2/2010


PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
tel. (22) 499 55 22; fax (22) 350 70 81
e-mail: kancelaria@professio.pl
www.cyrczak.com