Wspólnicy


SŁAWOMIR KAMIŃSKI

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa papierów wartościowych oraz prawa giełdowego. Posiada także doświadczenie w zakresie prawa handlowego, szczególnie przejęć i przekształceń spółek kapitałowych. Specjalizuje się w kwestiach związanych ze znacznymi pakietami akcji i wezwaniami w spółkach publicznych, jak również w przygotowywaniu prospektów emisyjnych i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego. Posiada bogate doświadczenie odnośnie zagadnień korporacyjnych spółek kapitałowych, zdobyte w wielu radach nadzorczych.

Swoje doświadczenie w zakresie prawa papierów wartościowych i prawa giełdowego zdobywał w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym. Jest Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi.

W latach 2007-2010 pełnił funkcje Skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członka Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych, a w  latach 2003 – 2007 był członkiem  Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
W dotychczasowej pracy zawodowej sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w PETROLOT Sp. z o.o. i Zastępcy Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN SA (gdzie był również radcą prawnym), jak również radcy prawnego w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP SA. W latach 2001-2004 pracował w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. W latach 2008-2009 był członkiem Zarządu znanej firmy doradczej ACCESS Sp. z o.o.

Obecnie pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek giełdowych:

 • P.A. NOVA S.A. – jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. – jako Członek Rady Nadzorczej
 • REMEDIS S.A. – jako członek Rady Nadzorczej

W okresie wcześniejszym pełnił także następujące funkcje:

 • Członka Rady Nadzorczej PLAST-BOX S.A.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY S.A.
 • Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A.
 • Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
 • Członka Rady Nadzorczej ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A.
 • Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej II NFI SA (obecnie NFI KREZUS S.A.)
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej „SŁUŻEWIEC – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej „TOTO-Sport” Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
 • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o.
 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej Plantpress Sp. z o.o.
 • Członka Rady Nadzorczej Rolimpex Nasiona S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997).

W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W swojej poprzedniej działalności zawodowej Sławomir Kamiński uczestniczył, nadzorował lub koordynował przygotowanie wielu ofert publicznych, w tym przygotowywanie prospektów emisyjnych, m.in. następujących spółek: Zakłady Chemiczne POLICE SA, PLAST-BOX S.A., Eurofaktor S.A., Drozapol-Profil S.A., DGA S.A., Spray S.A., ATM S.A., Alchemia S.A., ACTION S.A., ALMA MARKET S.A., Atlanta Poland S.A., Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., RUCH S.A., Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA S.A., Lubawa S.A., EMC Instytut Medyczny S.A.


PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
tel. (22) 499 55 22; fax (22) 350 70 81
e-mail: kancelaria@professio.pl
www.cyrczak.com